Permanente breveter

Kort fortalt går en permanent brevet ud på følgende:
 
Du planlægger selv en rute på 200, 300, 400, 600, 1000, 1200 km eller mere.
 
Du får ruten godkendt hos foreningens sekretær.
 
Når du vil køre en permanent brevet, tilmelder du dig på hjemmeside. Du indbetaler et startgebyr på 50 kr. på konto 9873 8730047240.
 
Tilmelding og indbetaling skal ske i god tid inden den aktuelle dag (langsomt postvæsen). Af samme grund kan der rekvireres flere kontrolkort af gangen forudsat at der betales 50 kr. pr. kort. Sekretæren sender dig kontrolkort.
 
Du skal selv udfylde kontrolkortet og du står selv for alt ved start, på ruten og ved målet.
 
Når breveten er kørt, sender du kortet til sekretæren med post, der godkender din brevet.
 
Husk, at permanente kan køres fra den 1. juli til udgangen af februar måned.
 
De eksakte regler kan læses i denne PDF.
 
Har du spørgsmål til afviklingen af permanente breveter, skal du kontakte foreningens sekretær