Tak fra Grethe

Johannes Kristiansen, bisat torsdag d. 9. september.