Forslag til vedtægtsændringer
7-2-2015: Vedtægtsændringsforslaget opdateret:
Baseret på kommentarer fra medlemmerne er ordlyden af forslaget til vedtægtsændirnger ændret og der er tilføjet enkelte kommentarer. Der er ikke tilsigtet nogen realitetsændring i forhold til det oprindelige forslag, men men den nye ordlyd bliver det mere tydeligt, hvad der er hensigten med bestemmelserne.
/Jan

Generalforsamlingens pkt. 4 er "Indkomne forslag". Som annonceret i efterårsudsendelsen stiller bestyrelsen forslag om en opdatering af klubbens vedtægter.
Forslaget sigter mod at modernisere vedtægten og bringe den i overensstemmelse med praksis. Endvidere foreslås det, at revisor og revisorsuppleant fremover vælges hvert andet år i stedet for hvert år.
Forslaget kan du hente nedenfor - den nuværende tekst fremgår af venstre kolonne, forslaget til ny vedtægt af midterkolonnen og kommentarer til ændringsforslagene af højre kolonne. Ændringer er markeret med rødt.
Hvis du har kommentarer til forslaget, kan du skrive dem på vores forum - så kan vi måske få en diskussion i gang inden generalforsamlingen.
Og du har naturligvis husket, at melde dig til generalforsamlingen d. 21. februar, ik'? (Ellers kan du gøre det på hjemmesiden under 'Kalender' - lige som når du tilmelder dig breveterne.)
/Bestyrelsen
4-2-2015: Der er foretaget nogle mindre, tekstmæssige ændringer i forslaget. Der er ingen ændringer i selve indholdet.

Seneste nytAudax Randonneurs Danemark

ARD har 5 arrangører, der har hvert sit faste start/mål sted fordelt forholdsvis jævnt ud over landet. Det er derfor relativt nemt at komme til at køre breveter.

Webredaktør

Mail: webredaktor@audax-club.dk Webmaster

Bestyrelsen

Mail: bestyrelse@audax-club.dk Bestyrelsen