Om klubben
Vi er en cykelklub, som henvender sig til motionscyklister, som kan lide at køre langdistancecykelløb (som vi kalder breveter).

ARD-Audax Randonneur Danemark er den danske afdeling af et verdensomspændende fænomen, med udspring i Frankrig, som giver sig af med langdistance motionscykelløb. Derfor det lidt fremmedartede navn.
 

Klubben har en bestyrelse bestående af tre medlemmer, som i samarbejde med 6 løbsarrangører sørger for den daglige drift af klubben.

Da klubben er landsdækkende, ligner den ikke en almindelig cykelklub. Kontakten medlemmerne imellem sker stort set kun ved afholdelse af breveterne, via klubbens hjemmeside - ikke noget med faste træningsaftener, klubhus og lignende. En del af vores medlemmer er derfor også medlem i deres lokale motionscykelklub. Aldersfordelingen blandt medlemmerne er stor, dog således at majoriteten er lidt grå i tindingerne.

 
Langdistanceløb vil sige distancer fra to hundrede til, indtil dato, to tusinde kilometer. Breveterne er placeret med udgangspunkt i Sønderjylland, Midtjylland, Nordjylland, Sjælland og Storkøbenhavn. Hertil kommer breveter på Mallorca. Sædvanligvis afholdes der årligt i de fem distrikter en eller flere brevet-serie bestående af en 200 km brevet, én 300 km, én 400 km og én 600 km brevet. Er der stemning for yderligere aktivitet, arrangeres der en brevet på 1000 eller 1200 km.

 
Ved start udleveres et kontrolkort, og så er man i princippet overladt til sig selv og den rutebeskrivelse, man selv har printet og medbragt og skal blot sørge for at gennemføre ruten indenfor den i forvejen udmålte tid.

 
Heldigvis er der som regel andre, der har fået den samme ide, og så finder man sammen med nogen, der kører på samme niveau som én selv. På udvalgte steder, typisk tankstationer og lignende, skal kontrolkortet stemples og underskrives som dokumentation for, at man rettidigt har været på stedet.

 
Når man har gennemført en brevet, er man berettiget til en flot medalje, men man skal selv betale for den.

Har man kørt en hel serie (200, 300, 400, 600 km) kan man ansøge om ”Superrandonneur”-medaljen.

 
Audax-fænomenet spreder sig i disse år med stor fart over hele verden. Derfor arrangeres der breveter næsten overalt i verdenen, og man kan som dansker deltage hvor man måtte have lyst.

 
Vores fælles mål i klubben er at få så mange deltagere som muligt med i det legendariske Paris-Brest-Paris. Det er et af verdens ældste cykelløb, der afholdes hvert 4. år – 2007, 2011, 2015, 2019 osv. 1200 km skal tilbagelægges på højst 90 timer – men franskmændene bakker op omkring os ryttere, så der dag og nat kommer opmuntrende tilråb fra de lokale.

 
Medlemskab
Enhver kan køre breveter uden at være medlem af klubben, så hvis du har lyst til at prøve kræfter med langdistancecykling, kan du sagtens melde dig til en brevet uden at være medlem. Men du får en række fordele af at være medlem: Du rabat på startgebyret, du får adgang til denne hjemmesides forum, du kan købe vores flotte klubtøj, du kan deltage i vores hyggelige generalforsamling – og endelig får du sådan en dejlig fornemmelse af at vide, at du støtter op omkring langdistancecyklingen i Danmark.

 
Hvis du vil meldes ind, skal du gå ind på menuen ’Medlem’ og finde ’Kontingent’.

 
For god ordens skyld kan du læse klubbens vedtægter her: <pdf-vedtægter – eller link til menuen med vedtægter> .

 
Endnu vigtigere er det nok at sætte sig ind i reglerne for breveterne – det kan du læse om ved at gå ind i menuen ’Om os’ og finde ’regler’. <evt. Link>

Generalforsamling
Generalforsamlingen, der er klubbens højeste myndighed, afholdes hvert år i januar eller februar måned. Ud over alt det formelle med aflæggelse af regnskab og valg af bestyrelse mv., er det også et sted hvor man møder gamle kammerater, får udvekslet løgnehistorier og i det hele taget hygget sig – så mød bare op! Se billeder fra den seneste generalforsamling her

 
Generalforsamlingsreferater
Referat af seneste generalforsamling kan du hente her. Og formandens beretning for 2020 kommer kan læses her Til årets generalforsamling blev jubilæumsåret skudt igang af formanden. Disse plancher blev vist ved præsentationen. 

 
Regnskaber
Regnskabet for året 2019 kan læses efter generalforsamlingen 2020.

 
Arrangører / løb
ARD har et antal arrangører – for tiden 6 – der arrangerer vores løb, som vi kalder breveter.
5 af arrangørerne er placeret i Danmark, så alle har mulighed for at kunne komme til start. 

 
De 5 arrangører er:
  • Lasse Olesen, der har start i Aalborg
  • Claus Hviid Christiansen, der har start i Herning
  • Helge Krogh, der har start i Sønderborg
  • Gert Pagter Kristensen, der har start i Slagelse
  • Leif H. Bagger, der har start i Hillerød

 
Du kan se hvilke datoer, der er breveter på og tilmelde dig i kalenderen her på hjemmesiden. Du kan finde arrangørernes kontaktoplysninger i undermenuen ’Kontakt os’.
 
ARD, Audax Club Parisien og Les Randonneurs Mondiaux
Audax Club Parisien er en slags moderklub for ARD. Det er ACP, der oprindeligt har fastsat reglerne for breveterne og det er dem, der homologerer (godkender) vores resultater for breveter op til 1000 km. Det er også ACP, der hvert 4. år arrangerer det legendariske Paris-Brest-Paris, 1200 km på højst 90 timer.

Hvert land har en ’korrespondent’, der står for kommunikationen med ACP. I Danmark er det ARDs formand, der er korrespondent.

Les Randonneurs Mondiaux, er den klub, der fastsætter regler for og homologerer breveter på 1200 km eller mere – undtagen Paris-Brest-Paris, som ACP står for. Hvert land, der er medlem, har en LRM-korrespondent. ARD er medlem af LRM og også her er det ARDs formand, der er korrespondent.

 
 31.12.2022 CR
 


Seneste nytAudax Randonneurs Danemark

ARD har 5 arrangører, der har hvert sit faste start/mål sted fordelt forholdsvis jævnt ud over landet. Det er derfor relativt nemt at komme til at køre breveter.

Webredaktør

Mail: webredaktor@audax-club.dk Webmaster

Bestyrelsen

Mail: bestyrelse@audax-club.dk Bestyrelsen